Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

"Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delikvencije"

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Projekt „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delikvencije“ Američke nevladine organizacije PH International je realiziran i ove godine u našoj školi. Program je zamišljen s ciljem približavanja koncepta socijalizacije s pravom učenicima, učiteljima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa na razumljiv i zanimljiv način.  Realiziran je u 8.a. razredu kroz šest radionica u suradnji s pedagoginjom škole i djelatnikom PU Stolac gosp. Hajrom Isakovićem. Radionice su uključivale  odabrane teme koje su u obliku modula razrađene za realizaciju u nastavi: Prava i obveze djece i mladih, Maloljetnička pravda, Institucije i ustanove u zaštiti djece i mladih i njihovih prava, Ovisnosti, Kultura ponašanja i Nasilje i zanemarivanje. Kroz radionice smo interdisciplinarnim pristupom te primjenom suvremenih nastavnih strategija poticali samostalnost, interaktivnost i sposobnost kritičkog promišljanja i nenasilnog djelovanja učenika s ciljem smanjenja društvene nejednakosti i poticanja društvene uključenosti, kako i stvaranja pozitivnog odnosa prema policiji i ostalim javnim institucijama.

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje