Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Sekcije

r.br

IME I PREZIME UČITELJA

SEKCIJA, DOPUNSKA, DODATNA 

DAN ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

1

Anita Puljić

Mladi

Srijeda

6:45

vjeroučenici

 

2.

Kristina Bošković

Sekcija

Srijeda

6:45

12:35

Dopunska

 

4.

Bojana Dugandžić

Plesna

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

16:30

Dodatna

Dopunska

5.

Slađana Perić

Likovna

Ponedjeljak,

16:30

Dop./dod.

utorak, srijeda

 

6.

Valentina Marinović

Kreativna

Ponedjeljak,

16:30

Dop./dod.

utorak, srijeda

 

7.

Marina Markić

Domaćinstvo

Ponedjeljak, utorak, srijeda

16:30

Dodatna

Dopunska

8.

Željka Perić

Dramsko-recitat.

Ponedjeljak, utorak, srijeda

16:30

Dod./dop.

   

9.

Milijana Raguž Sopta

Kreativna radionica

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak

11:00

Dopunska

Dodatna

10.

Mirela Puljić

Likovna sekcija

Utorak

11:00-11:45

Dod./dop.

Četvrtak, petak

11:00

11.

Jelena Martinović

Likovna sekcija

Srijeda

11:00

Dod./dop.

Utorak, petak

11:00

12.

Mirjana Jurković

Mali

Ponedjeljak

16:30-17:15

misionari

   

13.

Žaklina Šimić

Lik.sekcija

Ponedjeljak

 

Dod./dop.

Utorak, srijeda

 

14.

Marina Markić

Dodatna

dopunska

Ponedjeljak, četvrtak

6:40-7:25

Literarna sekcija

utorak

6:40-7:25

15.

Irena Goluža

Sekcija

Ponedjeljak

16:30-17:15

Dopunska

Utorak

16:30-17:15; 6:45-

16.

Marko Bošković

Lik.sekcija

Ponedjeljak

 

Dod./dop.

Utorak, srijeda

 

17.

Ljubica Goluža

Sekcija

Ponedjeljak 

6:45-7:30

Dopunska

Srijeda

6:45-7:30

Dodatna

Petak

6:45-7.30

18.

Marija Bošković

Ekološka

Srijeda

11:00-11:45

Dopunska

Dodatna

Ponedjeljak, Utorak

11:00-11:45

19.

Cvija Moro

Dodatna

Četvrtak

6:45-7:30

Dopunska

Srijeda

6:45-7:30

20.

Ivo Dusper

Dopunska

Ponedjeljak

6:45-7.30

Dodatna

Četvrtak

6:45-7.30

21.

Mira Bošković

Sekcija

Utorak

Srijeda

6:45-7:30

Dopunska

 

22.

Ivana Musa

Dodatna

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

6:40-7:20

Sekcija

Dopunska

23.

Slađana Bošković

Dodatna

Četvrtak

Ponedjeljak

6:45-7:30

r.br

IME I PREZIME UČITELJA

SEKCIJA, DOPUNSKA, DODATNA 

DAN ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA     

1

Anita Puljić

Mladi

Srijeda

6:45

vjeroučenici

 

2.

Kristina Bošković

Sekcija

Srijeda

6:45

12:35

Dopunska

 

4.

Bojana Dugandžić

Plesna

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

16:30

Dodatna

Dopunska

5.

Slađana Perić

Likovna

Ponedjeljak,

16:30

Dop./dod.

utorak, srijeda

 

6.

Valentina Marinović

Kreativna

Ponedjeljak,

16:30

Dop./dod.

utorak, srijeda

 

7.

Marina Markić

Domaćinstvo

Ponedjeljak, utorak, srijeda

16:30

Dodatna

Dopunska

8.

Željka Perić

Dramsko-recitat.

Ponedjeljak, utorak, srijeda

16:30

Dod./dop.

   

9.

Milijana Raguž Sopta

Kreativna radionica

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak

11:00

Dopunska

Dodatna

10.

Mirela Puljić

Likovna sekcija

Utorak

11:00-11:45

Dod./dop.

Četvrtak, petak

11:00

11.

Jelena Martinović

Likovna sekcija

Srijeda

11:00

Dod./dop.

Utorak, petak

11:00

12.

Mirjana Jurković

Mali

Ponedjeljak

16:30-17:15

misionari

   

13.

Žaklina Šimić

Lik.sekcija

Ponedjeljak

 

Dod./dop.

Utorak, srijeda

 

14.

Marina Markić

Dodatna

dopunska

Ponedjeljak, četvrtak

6:40-7:25

Literarna sekcija

utorak

6:40-7:25

15.

Irena Goluža

Sekcija

Ponedjeljak

16:30-17:15

Dopunska

Utorak

16:30-17:15; 6:45-

16.

Marko Bošković

Lik.sekcija

Ponedjeljak

 

Dod./dop.

Utorak, srijeda

 

17.

Ljubica Goluža

Sekcija

Ponedjeljak 

6:45-7:30

Dopunska

Srijeda

6:45-7:30

Dodatna

Petak

6:45-7.30

18.

Marija Bošković

Ekološka

Srijeda

11:00-11:45

Dopunska

Dodatna

Ponedjeljak, Utorak

11:00-11:45

19.

Cvija Moro

Dodatna

Četvrtak

6:45-7:30

Dopunska

Srijeda

6:45-7:30

20.

Ivo Dusper

Dopunska

Ponedjeljak

6:45-7.30

Dodatna

Četvrtak

6:45-7.30

21.

Mira Bošković

Sekcija

Utorak

Srijeda

6:45-7:30

Dopunska

 

22.

Ivana Musa

Dodatna

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

6:40-7:20

Sekcija

Dopunska

23.

Slađana Bošković

Dodatna

Četvrtak

Ponedjeljak

6:45-7:30

Dopunska

 

r.br

IME I PREZIME UČITELJA

SEKCIJA, DOPUNSKA, DODATNA 

DAN ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

1

Anita Puljić

Mladi

Srijeda

6:45

vjeroučenici

 

2.

Kristina Bošković

Sekcija

Srijeda

6:45

12:35

Dopunska

 

4.

Bojana Dugandžić

Plesna

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

16:30

Dodatna

Dopunska

5.

Slađana Perić

Likovna

Ponedjeljak,

16:30

Dop./dod.

utorak, srijeda

 

6.

Valentina Marinović

Kreativna

Ponedjeljak,

16:30

Dop./dod.

utorak, srijeda

 

7.

Marina Markić

Domaćinstvo

Ponedjeljak, utorak, srijeda

16:30

Dodatna

Dopunska

8.

Željka Perić

Dramsko-recitat.

Ponedjeljak, utorak, srijeda

16:30

Dod./dop.

   

9.

Milijana Raguž Sopta

Kreativna radionica

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak

11:00

Dopunska

Dodatna

10.

Mirela Puljić

Likovna sekcija

Utorak

11:00-11:45

Dod./dop.

Četvrtak, petak

11:00

11.

Jelena Martinović

Likovna sekcija

Srijeda

11:00

Dod./dop.

Utorak, petak

11:00

12.

Mirjana Jurković

Mali

Ponedjeljak

16:30-17:15

misionari

   

13.

Žaklina Šimić

Lik.sekcija

Ponedjeljak

 

Dod./dop.

Utorak, srijeda

 

14.

Marina Markić

Dodatna

dopunska

Ponedjeljak, četvrtak

6:40-7:25

Literarna sekcija

utorak

6:40-7:25

15.

Irena Goluža

Sekcija

Ponedjeljak

16:30-17:15

Dopunska

Utorak

16:30-17:15; 6:45-

16.

Marko Bošković

Lik.sekcija

Ponedjeljak

 

Dod./dop.

Utorak, srijeda

 

17.

Ljubica Goluža

Sekcija

Ponedjeljak 

6:45-7:30

Dopunska

Srijeda

6:45-7:30

Dodatna

Petak

6:45-7.30

18.

Marija Bošković

Ekološka

Srijeda

11:00-11:45

Dopunska

Dodatna

Ponedjeljak, Utorak

11:00-11:45

19.

Cvija Moro

Dodatna

Četvrtak

6:45-7:30

Dopunska

Srijeda

6:45-7:30

20.

Ivo Dusper

Dopunska

Ponedjeljak

6:45-7.30

Dodatna

Četvrtak

6:45-7.30

21.

Mira Bošković

Sekcija

Utorak

Srijeda

6:45-7:30

Dopunska

 

22.

Ivana Musa

Dodatna

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

6:40-7:20

Sekcija

Dopunska

23.

Slađana Bošković

Dodatna

Četvrtak

Ponedjeljak

6:45-7:30

Dopunska

 
Više u ovoj kategoriji: « Školske manifestacije

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine