Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

 

OBAVIJEST O INFORMACIJAMA ZA RODITELJE

ŠKOLSKA 2018/19.GOD.

 

 

RAZREDNIK:

 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA:

1.VALENTINA MARINOVIĆ

 

Petak                10.00-10.30

2.BOJANA DUGANDŽIĆ

 

Četvrtak 1. sat    13:00-13:45

3.a.  ŽELJKA PERIĆ

 

Četvrtak 2. sat    13:50-14:35

3.b. MARINA MARKIĆ

 

Srijeda 2. sat       13:50-14:35

4.ŽAKLINA ŠIMIĆ

 

Srijeda 1. sat        13:00-13:45

5.SLAĐANA PERIĆ

 

Srijeda 3. sat         14:50-15:35

6.CVIJA MORO

 

Četvrtak 4. sat     10:15-10:55

7.MARINA MARKIĆ

 

Petak 4. sat 10:15-10:55

8.a. ARIJANA ŠUTALO

 

Srijeda 4. sat 10:15-10:55

8.b. ANITA PULJIĆ

 

Srijeda 4. sat 10:15-10:55

9.a. KRISTINA BOŠKOVIĆ

 

Ponedjeljak 4. sat 10:15-10:55

9.b.  IVO DUSPER

 

Utorak 2. sat    9:05-9:55

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje