Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Popis udžbenika za školsku 2021./2022.g.

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Prema Odluci Vlade HNŽ-e broj 01-1-02-1860/21 od 19.07.2021.godine produljuje se Odluka o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2021./2022. godini, što znači da udžbenici za ovu školsku godinu ostaju isti.

Popis možete pogledati u nastavku teksta.

 

 

 

RAZRED: PRVI

 

 

PREDMET

UDŽBENIK-knjiga

Radni materijal

AUTOR-i

NAKLADNIK

 

1.

Hrvatski jezik

Početna  knjiguljica 1- radni materijal

Početna knjiguljica 1- radna bilježnica

Štanger, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac

 

 

Jadranka Klemić

ALFA

 

 

 

       ALFA

 

2.

Matematika

Matematika 1-

radni materijal

J.Markovac,V.Zorić

ALFA

 

3.

Moja  okolina

Dijete i škola-

radni materijal

Domišljanović, Brkić

ALFA

4.

Vjeronauk

Pustite malene k meni-radni materijal

 

LOGOVITA

5.

 

Glazbena  kultura

Razigrani zvuci 1

Stanišić, Jandrašek, Šimunov, Ćubela

ŠKOLSKA NAKLADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED: DRUGI

 

 

 

 

PREDMET

UDŽBENIK- knjiga,radni materijal

AUTOR-i

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Početnica knjiguljica 2

udžbenik

Štagner-Velički,Jakovljević-Rogić, Bradić

 

ALFA

 

Hrvatski jezik

Početnica knjiguljica 2

radna bilježnica

Štagner – Velički,Jakovljević-Rogić, Bradić

 

 

ALFA

3.

Matematika

Matematika 2- udžbenik

Matematika 2- radna bilježnica

Josip Markovac

Vinko Zorić

ALFA

4.

Priroda i društvo

Moje okružje 2- udžbenik

Moje okružje 2- radna bilježnica

Ivan De Zan

Mario Vasilj

Ivan Madžar

Alena Letina

Tamara Kisovar- Ivanda,Halačev

 

 

ŠKOLSKA NAKLADA

5.

Engleski jezik

DIP IN 1 – udžbenik

DIP IN 1- radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠKOLSKA NAKLADA

6.

Katolički vjeronauk

Učimo ljubiti Boga i ljude 2- radna bilježnica

 

LOGOVITA

7.

Glazbena kultura

MOJA GLAZBA 2 Udžbenik

Diana Atanasov Piljek,Slaven Ćavar

ALFA

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED: TREĆI

 

 

 

 

PREDMET

UDŽBENIK- knjiga,radni materijal

AUTOR-i

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Moj hrvatski 3- udžbenik

 

Moj hrvatski 3- vježbenica

 

Kuća svemoguća 3- čitanka

Pavličević- Franić, Stanger- Velički, Šušnjar

 

 

 

Zalar-Dvornik,Petruška,Brkić

ALFA

 

 

 

 

 

ALFA

2.

Matematika

Matematika 3-udžbenik

Matematika 3- radna bilježnica

Markovac, Zorić

 

Markovac, Zorić,Vrgoč

ALFA

3.

Priroda i društvo

Dom i zavičaj 3- udžbenik

Dom i zavičaj 3- radna bilježnica

Jelić, Brkić, Domišljanović

ALFA

4.

Engleski jezik

DIP IN 2- udžbenik

DIP IN 2-radna bilježnica

Madrešić, Sivrić, Džeba

ŠKOLSKA NAKLADA

5.

Katolički vjeronauk

Rastimo u zahvalnosti 3/9

radna bilježnica

 

LOGOVITA

6.

Glazbena kultura

Moja glazba 3

Udžbenik

Diana Atanasov Piljek

S. Ćavar

ALFA

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED: ČETVRTI

 

 

 

.

PREDMET

UDŽBENIK- knjiga,radni materijal

AUTOR-i

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik 4-udžbenik

 

Hrvatski jezik 4- vježbenica

 

Kuća igrajuća- čitanka

Pavličević,Franić, Domišljanović,Šušnjar

 

 

 

 

Zalar,Dvornik,Petruša,Brkić

ALFA

 

 

 

 

 

ALFA

2.

Matematika

Matematika 4- udžbenik

Matematika 4- radna bilježnica

Markovac, Zorić

ALFA

3.

Priroda i društvo

Naši zavičaji 4- udžbenik

Naši zavičaji 4- radna bilježnica

Jelić, Brkić

ALFA

4.

Engleski jezik

DIP IN 3- udžbenik

DIP IN 3 – radna bilježnica

Mardešić, Sivrić

ŠKOLSKA NAKLADA

5.

Katolički vjeronauk

Za stolom ljubavi i pomirenja- radna bilježnica

 

LOGOVITA

6.

Glazbena kultura

Razigrani zvuci 4- udžbenik

Ćubela, Jandrašek,Stanišić

ŠKOLSKA NAKLADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED: PETI

 

 

 

 

PREDMET

UDŽBENIK- knjiga,radni materijal

AUTOR-i

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik 5- udžbenik

Hrvatski jezik 5- vježbenica

Kuća putujuća- čitanka

Pavličević-Franić, Domišljanović  Šušnjar

 

Zalar, Dvornik,Petruša,Brkić

ALFA

2.

Matematika

Matematika 5-udžbenik

Matematika 5- radna bilježnica

Markovac,Zorić

ALFA

3.

Priroda i društvo

Moja domovina- udžbenik

Radna bilježnica

Jelić, Brkić

ALFA

4.

Engleski jezik

DIP IN 4- udžbenik

DIP IN 4- radna bilježnica

Ban, Blažić,Sivrić

ŠKOLSKA NAKLADA

5.

Katolički vjeronauk

Na putu vjere-radna bilježnica

 

LOGOVITA

6.

Glazbena kultura

Razigrani zvuci 5- udžbenik

Ćubela, Jandrašek

ŠKOLSKA NAKLADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED: ŠESTI                                        

 

 

R.B.

PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTORI

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Moj hrvatski 6-udžbenik

Pranjković

ALFA

 

Moja čitanka 6-čitanka

Težak,Marušić,Lekić

ALFA

2.

Geografija

Geografija 1

Jelić,Greblički,Periša,Dumančić

ALFA

3.

Povijest

Povijest 6

Bekavac,Bradica,Rozić

ALFA

4.

Biologija

Priroda 6

Bastrić,Novoselić,Pekas

ALFA

5.

E-J

Spark 1 udžbenik i radna bilježnica

Evans,Dooley

ALFA

6.

Tehnička kultura

Čudesni svijet tehnike 6

Bartolić,Stanojević,Pehar

ŠN

7.

Glazbena kultura

Glazba i ti 6-udžbenik +CD

Matušek,Ćubela, Špehar

ŠN

8.

Matematika

Matematički izazovi-udžbenik i zbirka

Zorić,Paić,Bošnjak, Čulina

ALFA

9.

Informatika

Like it 6-udžbenik s CD-om

Šantalab,Novaković, Rade,Valjan Đolić

ALFA

10.

Njemački jezik

Lernen,Singen,Spielen 1 -1. godina učenja –udžbenik i radna bilježnica

Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić

ALFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED :SEDMI

 

 

R.B.

PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTORI

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Moj hrvatski 7-udžbenik

Lekić, Pranjković

ALFA

 

Moja čitanka 7-čitanka

Težak,Marušić,Lekić

ALFA

2.

Geografija

Geografija 2

Brazda,Crkvenčić,Jelić,Dumančić

ALFA

3.

Povijest

Povijest 7

Birin,Rozić,Šarlija

ALFA

4.

Biologija

Priroda 7

Bulić,Dragobratović,Novoselić,Pekas

ALFA

5.

E-J

Spark 2 udžbenik i radna bilježnica

Evans,Dooley

ALFA

6.

Tehnička kultura

Čudesni svijet tehnike 7

Bartolić,Stanojević,Pehar

ŠN

7.

Glazbena kultura

Glazba i ti 7-udžbenik +CD

Ćubela, Špehar

ŠN

8.

Matematika

Matematički izazovi-udžbenik i zbirka

Zorić,Paić,Bošnjak, Čulina

ALFA

9.

Informatika

Like it 7-udžbenik s CD-om

Šantalab,Toić Dlačić, Rade,Pilipović,Bujadinović,Valjan Đolić

ALFA

10.

Njemački jezik

Lernen,Singen,Spielen 2 -2. godina učenja udžbenik i radna bilježnica

Matolek Veselić, Jagodić, Veluički

ALFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZRED: OSMI

 

 

R.B.

PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTORI

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Moja čitanka 8

Moj hrvatski 8

Olga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić

Olga Lenkić- Milnena Pranjković

ALFA

2.

Geografija

Geografija 8

Udžbenik

Klarić, Jelić, Dumančić

ALFA

3.

Povijest

Povijest 8

Udžbenik

Akmadža, Bekavac, Rozić

ALFA

4.

Biologija

Biologija 8

Udžbenik

Valerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić, Stojanka Knezović

ALFA

5.

Kemija

Kemija 8

Udžbenik

Dragonja  Mrvoš-Sermek, Maja Kovačević, Nikola Čutura

ALFA

6.

Engleski jezik

SPARK3

Udžbenik

Radna bilježnica

Virginia Evans, Jenny Dooley

ALFA

7.

Matematika

Matematički izazovi 8

Udžbenik i zbirka

Zorić,Paić,Bošnjak, Ćulina

ALFA

8.

Fizika

Fizika 8

Udžbenik i radna bilježnica

Zumbulka Beštak Kodić,

Brković, Pećina i Zorić

ALFA

9.

Informatika

Like it 8

Udžbenik s CD-om

Karmen Toić Dlačić, Dragica Rade, Luka Novaković, Vinko Pilipović, Iva Matasić, Slađana Valjan Đogić

ALFA

10.

Glazbena kultura

Glazba i ti 8

Udžbenik

Snježana Špehar, Vesna Ćubela

ŠKOLSKA NAKLADA

11.

Tehnička kultura

Čudesni svijet tehnike 8 Udžbenik

Bartolić, Delić, Stanojević, Pehar

ŠKOLSKA NAKLADA

12.

Njemački jezik

Njemački jezik

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 3

Udžbenik i radna bilježnica

Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić

(treća godina učenja)

ALFA

 

 

 

RAZRED:DEVETI

 

 

R.B.

PREDMET

NAZIV UDŽBENIKA

AUTORI

NAKLADNIK

1.

Hrvatski jezik

Moj hrvatski 9

 

 

Moja čitanka 9

Olga Lekić, Milena Pranjković, Branka Bojčetić, Ivica Vidoni

Olga Lekić;

Ozrenka Fišić,
Biljana Nikolić,
Ankica Čato

ALFA

2.

Geografija

Geografija 9

Udžbenik

Jelić, Klarić, Dumančić

ALFA

3.

Povijest

Povijest 9

Udžbenik

Bekavac, Jareb, Rozić

ALFA

4.

Biologija

Biologija 9

Udžbenik

Marijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović, Zora Primorac

ALFA

5.

Kemija

Kemija 9
Udžbenik

Draginja  Mrvoš-Sermek, Nikolina Ribarić, Vinko Oreč

ALFA

6.

Engleski jezik

Spark 4

Udžbenik s CD-om i radna bilježnica

Jenny Dooley,
Virginia Evans

ALFA

7.

Matematika

Matematički izazovi

Udžbenik i zbirka zadataka

Zorić, Paić, Bošnjak, Čulina

ALFA

8.

Fizika

Fizika  9

Udžbenik i radna bilježnica

Zumbulka Beštak Kodić,

Pećina, Nada Brković, Vinko Zorić

ALFA

9.

Informatika

Like IT 9

udžbenik s

CD-om

Domagoj Bujadinović, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Vinko Pilipović, Iva Matasić, Siniša Topić, Slađana Valjan Đogić

ALFA

10.

Glazbena

 

kultura

Glazba i Ti 9 udžbenik

Alen Matušek, Snježana Špehar i Vesna Ćubela

ŠKOLSKA NAKLADA

11.

Tehnička kultura

Čudesni svijet tehnike za IX. razred
Udžbenik

Bartolić, Delić, Marenčić, Palenika, Stanojević, Pehar, Rezić

ŠKOLSKA NAKLADA

         

12.

Njemački jezik

Learnen und spielen (4 godine učenja)

Udžbenik i radna bilježnica

Ivana Vajda
Karin Nigl

ALFA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje