Kontakt broj: (+387) 36 862 235 - Email: skola.crnici@gmail.com

Škola osigurala ugradnju ograde

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Organizacija PH International u okviru Programa socijalizacije s pravom i prevencije maloljetničke delikvencije u BiH koja se realizira uz pomoć grant sredstava Vlade SAD-a u lipnju 2018.god. objavila je natječaj „Rad policije u zajednici“. Cilj natjecanja je bio jačanje partnerstva između policije, nastavnika, učenika, kao  i ostalih predstavnika lokalne zajednice, što je preduvjet za uspješnu primjenu koncepta socijalizacije s pravom, odnosno za poticanje društvene uključenosti i jačanje povjerenja zajednice, a posebno mladih prema policiji i ostalim javnim institucijama. Zadatak je bio odabrati problem u zajednici i na osnovu problema napisati mini projekt. Kao problem smo odabrali  neograđeni zid u školskom dvorištu,  koji nam otežava izvedbu nastave TZK- e ali i ugrožava sam boravak učenika i ostalih članova lokalne zajednice u dvorištu škole. U pisanju  mini projekta su sudjelovali policajac, pedagoginja i učenici IX.-ih razreda okupljeni u Klub učenika. Imali smo i podršku i pomoć uprave škole, domara, spremačica, lokalnih trgovaca  i Vijeća roditelja i škole. Naziv projekta bio je „Ni lopta ni smeće preko ograde neće“. Dana 17.10.2018.god. objavljeni su rezultati javnog natječaja kad smo saznali da je naš projekt odobren i da možemo krenuti u realizaciju. Nakon ugradnje ograde očistili smo dvorište i teren iza ograde, a svečano otvaranje obilježili smo utakmicom u graničaru. Sretni smo da su se naši učenici društveno angažirali i realizacijom ovog mini projekta doprinijeli boljem životu u svojoj zajednici.

Kontakt info

Osnovna škola ''Crnići''

Crnići b.b. 88367 Crnići

Tel./Fax : 036/862-235

E-mail :

skola.crnici@gmail.com

Školske Novine

Pretraživanje